Coaching voor politieke bestuurders

 

Coaching voor politieke bestuurders

Het wethouderschap of het hoogheemraadschap is een prachtig ambt. U heeft de mogelijkheid om uw idealen te vertalen in realistische doelen en zo het verschil te maken voor uw inwoners. Het is ook een zware functie. Te vaak nog moeten bestuurders eerder aftreden. Om resultaat te behalen moet u op vele borden schaken. Want hoe ga je om met bewoners, instellingen, de raad of het algemeen bestuur? Hoe is de relatie met  uw eigen fractie, de collega’s in het college en de ambtenaren? Hoe bewaakt u uw privéleven? Waar trekt u de grens? 

Vaak wordt aangeraden om vooral jezelf te blijven. Zelfkennis is daarvoor het begin. Wat zijn mijn persoonlijke waarden? Waar leg ik zelf mijn grenzen? Wat geeft mij energie en inspireert mij? Hoe ga ik om met weerstand en conflicten?
Tijd om daarover na te denken en gelegenheid om met iemand daarover van gedachten te wisselen is er vaak niet. Toch is dat de beste investering die u in uzelf kunt doen.  Coaching is dan een teken van kracht! 

Werkwijze

Uw eigen dagelijkse praktijk is het uitgangspunt. Van daaruit onderzoekt u samen met de coach de drijfveren van uw eigen handelen en stelt u zich doelen.  

Een traject start altijd met een intakegesprek waarin u kun ervaren of u de juiste coach voor u heeft. De gesprekken duren ongeveer 1,5 tot 2 uur. De locatie wordt in overleg met u bepaald. Een gemiddeld traject bestaat uit vier tot zes gesprekken. 

Kosten

Neem contact op voor een offerte. 

 Aanvraag Coaching

 

 

Coaching voor politieke bestuurders
Top