Integriteit

Integriteit in de praktijk

Integriteit, het is een makkelijk gebruikt woord. Vaak in negatieve zin in combinatie met het woord 'schending'. Maar wat is het eigenlijk in positieve zin? Letterlijk betekent het heel, ongeschonden. Consistent zijn in woorden en daden. Doen wat je zegt en zeggen wat je doet. Doen wat anderen van u in uw functie mogen verwachten. Van u wordt verwacht dat u en uw collega's integer en ethisch handelen. Dat u zich houdt aan de regels. Maar hoe doet u dat in de praktijk? Want in individuele gevallen kunt u voor lastige afwegingen komen te staan. Algemene regels geven dan geen uitsluitsel. U moet dan zelf een afweging maken. Door met elkaar het gesprek aan te gaan voorkomt u dat er pas over integriteit gesproken wordt als er al een kwestie is. Verkramping kan dan optreden, het gesprek gaat alleen nog over het beperken van de schade. In een moreel beraad of integriteitstraining  ontwikkelt u uw morele oordeelsvermogen en werkt u samen aan een open cultuur. U benadert het begrip integriteit positief, als een onlosmakelijk onderdeel van uw professionaliteit. Kijk voor de trainingen bij de volgende sites:

 

Training integriteit en ethische dilemma's in bewindvoering, curatele en mentorschap

Training integriteit en ethische dilemma's in bewindvoering, curatele en mentorschap

Als bewindvoerder kent u de regels voor integer handelen. Maar de praktijk is zelden zwart- wit. In deze training leert u morele dilemma’s te herkennen in het grijze gebied. U leert om lastige kwesties te onderzoeken om zo tot een verantwoord oordeel te komen.

Workshop Integriteit in de politiek

Workshop Integriteit in de politiek

Van u als politiek bestuurder wordt integer handelen verwacht. Maar wat houdt dat eigenlijk in? In deze workshop wordt u zich bewust van uw eigen normen en waarden. Aan de hand van dilemma's uit de praktijk leert u stapsgewijs om uw houding te bepalen.

Moreel beraad

Moreel beraad

In een moreel beraad bezint u zich samen met collega’s op dilemma’s en ethische vragen in uw werk. Het gaat dan om lastige kwesties waarbij u twijfelt wat het juiste en goede is om te doen. U gebruikt daarbij uw gevoel en uw redeneervermogen. Zo versterkt u uw gezamenlijk moreel kompas.

Top